Româna, limba vechii Europe

Un alt punct de vedere asupra etimologiei lexicului românesc.

Moto:

„Limba este tezaurul cel mai de preţ pe care îl moştenesc copiii de la părinţii lor, depozitul sacru lăsat de generaţii trecute şi care merită să fie păstrat cu sfinţenie de generaţiile ce-l primesc. Ea este carte de nobleţe, testimoniul de naţionalitate al unui neam, semnul caracteristic prin care membrii aceleiaşi familii se recunosc în marea diversitate a popoarelor din lume, lanţul tainic ce-i leagă împreună şi-i face a se numi fraţi, altarul împrejurul căruia toţi se adună cu inimi iubitoare şi cu simţirea de devotament, unii către alţii.” Vasile Alecsandri

Româna este de sorginte autohtonă.
Românii şi-au construit singuri cuvintele într-un mod particular, specific.
Graiul românesc cuprinde cea mai veche latină şi cea mai veche slavonă, înainte de a exista Roma şi migraţiile slavilor.
Limba românilor este ancestrală şi începe cu sunetele din natură, ce alcătuiesc un fond de peste 350 de onomatopee şi de peste 350 de cuvinte primare cu compunere onomatopeică, din care derivă alte peste 1500 înţelese numai de către ei, precum, târr, poc, hurduc, a târâi, a pocni, a hurduca.
Româna Onomatopeică, precede epoca neolitică şi stă la originea sistemului european de comunicare sonoră, axat pe limbajul morfemelor româneşti.

Bazinul Dunării de Jos este locul primului neolitic european, care nu poate fi conceput fără o limbă conţinând toţi termenii definind cuceririle experienţei umane ale epocii.

Aceştia persistă până în zilele noastre, cu ajustări eufonice în simfonia limbilor moderne, precum:

GREBLA apucă (GREB, în engleză), ZGÂMBOI (BOI, în engleză), GARDUL apără, păstrează (GARDĂ, GUARD, GARDE, în franceză), GURA mânâncă (ÎN-GUR-GÎT-EAZĂ, ingurgitează, este GURMANDĂ, REGURGITEAZĂ, în franceză), BĂIAT (BET, în punjabi), SEACĂ (SOCA, în punjabi), JUNE (JUAN, în punjabi), PANDUR (PANDERU, în punjabi), NUNTĂ (NEUNDA, în punjabi), etc.

Aici este sediul primului popor de agricultori din Europa, care nu a abandonat niciodată România, păstrând, de aproximativ 10.000 de ani, „o limbă unitară”, pe un teritoriu vast, ramificată din Pirinei până în Punjabi, prin cei care au emigrat încă din preistorie, pe căile urmate de această civilizaţie, ce se ştie că în Europa a plecat iniţial de la est spre vest şi nu invers, iar în Siberia şi India dinspre Europa spre Asia, nu invers.

Onomatopeea „genuină”, cu sunetul Î, Â, păstrată numai în limba română, este cea care a condus la un sistem de comunicare numit limbajul morfemelor stem, un tipar specific al cuvintelor româneşti, indiferent de etimoanele presupuse.
Morfemele stem româneşti compun sonor şi noţiuni europene.
Fiecare cuvânt românesc, prin aglutinarea de morfeme stem, un fel de rădăcini de cuvânt, cuprinde o descriere metaforică a noţiunii, copiată de “străini”, cu mici deformări sonore.

Cuvintele româneşti sunt scrise în diverse variante ale sanscritei, cu aproximativ 1000 de ani înainte de a fi scrisă greaca sau latina, pentru că atât iranienii sciţi, cât şi hinduşii vedici, sunt plecaţi din „România”.

La rândul lor, atât grecii cât şi romanii, au plecat tot dintre „români”, pentru că „România” este un mare centru de antropogeneză europeană, dinainte şi de după glaciaţiunea Wűrm, aspect argumentat şi de “românul” de 42.000 de ani din Peştera cu oase din Banat, primul european contemporan.

Se cunosc doar două arealuri de vieţuire umană în timpul glaciaţiunii şi anume unul vestic din Pirinei plus Grimaldi şi altul în Carpaţi.

Cel vestic a dispărut fără urmă în contemporaneitate, rămânând doar cel din Carpaţi, ca depozitar al întregului bagaj genetic european, ce se ştie că a fost refăcut din Bazinul Inferior al Dunării.

Româna produce impresia unei limbi „de strânsură”, pentru că, lexemele ei se găsesc, mai mult sau mai puţin stâlcite, în toate limbile europene, dând această falsă percepţie, dar compunerea metaforică a lor se menţine doar în dulcele grai românesc, care a precedat sanscrita.

Un exemplu extrem de ilustrativ este NOAPTE.

O simplă schimbare a lui P în C duce de la latinescul românesc NOAPTE la sanscritul „NOACTA”, din care derivă NACT, în germană, NOX, NOCTIS în latină, NOCI în rusă, NAIT în engleză, NUI în franceză, copii sonore ale lui NOAPTE, sau dacă vreţi NACTA.
Pe cuvântul NOAPTE eu disting o însumare de morfeme stem ce pot descrie două înţelesuri metaforice ale conceptului noţiunii de NOAPTE, în română:
1.-noaptea întrerupe ziua şi 2.-noaptea se repetă periodic.

1.-Fiecare noapte este o (NOUĂ) ru-PTU-ră a zilei.

2.-Fiecare NOAP-te este un fenomen periodic, precum NĂP-ârlitul sau recolta de NAP-i.

Morfemul stem N*P exprimă periodicitatea fenomenului de NĂP-ârlire, periodicitatea recoltării NAP-ilor, inclusiv periodicitatea apariţiei soarelui şi zilei, el, NAP, fiind numele “luminii periodice”, SOARE, ZIUĂ, pe teritoriul vecin Ungaria, de origine necunoscută, absent în ugro-finică, dar prezent ca “NAP-te”, în România.
T*(D*) este un morfem stem, codificat, „foc, lumină”=ar-DE, TĂ-ciune, s-TE-le (S-vezi-DA, în rusă), * fiind un simbol ce înlocuieşte în morfem sunetul vocalic, format chiar şi de un triftong, producând o codificare a morfemelor comune a două sau mai multor cuvinte din acelaşi domeniu ori sferă semantică.
N*P+T*=periodicitate N*P a luminii T*= NOAP+TE.
Pe copiile cuvântului noapte nu veţi putea grefa niciun fel de concept al noţiunii de noapte, oricâtă fantezie aţi pune la bătaie.
Morfemele stem sunt rădăcini de cuvânt, codificate: o rădăcină NOA şi o rădăcină PTE=NOA+PTE;NOA derivă din cuvântul NOU şi PTE din cuvântul ru-PTU-ră.
NOU este NAI, în germană, NUOVO, în latină, NOVAIA, în rusă, “NIU” în engleză, “NUVEL”, în franceză şi NAU în masa-getă.

Ni se spune că NOU am învăţat de la Impăratul Traian, dar ruşii de unde au învăţat NOVAIA (nou)?
NOU este acreditat ca etimon latin, dar el există şi la masageţii din Punjabi.

El face parte din limbajul colocvial şi nu avea cum să ajungă la ruşi, fără un contact direct cu romanii, de cel putin 165 de ani, ca la noi, aspect ce lipseşte din istorie. Ei sunt amplasaţi pe fostele teritorii Daco-Getice recunoscute ca atare de către istorici, iar Daco-Geţii sunt strămoşii oficiali ai românilor.

Ru-PTU-ră e RU-PTU-RE, în franceză, RU-MPERE, în latină (a deschide, cu efort, drum de trecere), RU-HNUTI, în rusă, B-RO-KEN, în engleză şi germană.
Toate conţin morfemul R*-, de fapt o onomatopee ce asociază sunetul onomatopeic RRU fenomenului fizic al ruperii unui lemn, dar numai cuvintele românilor şi francezilor conţin morfemul PT*-, ce exprimă îndepărtarea de ceva, cu apropierea concomitentă de altceva, descrierea metaforică, a vizualizării imaginii fenomenului însuşi de ruptură.

A RUPE este un cuvânt din limbajul colocvial românesc şi nu a fost importat din Franţa de către paşoptiştii români pentru a compune cuvântul NOA-PTE.

În română există morfemul stem N* = “înnoire” = NA-şte-re, NOU.

În română există morfemul stem PT* = apropiere – înepărtare = pie-PTĂ- na-re, ru-PTU-ră, a se în-dre-PTA.
N*+PT*=metafora NOA+PTE.

Cum de nu am învăţat de la romanii împăratului Traian cuvinte prin care se descriu aspecte specifice civilizaţiei Romei de atunci, precum SUTĂ, CĂRĂMIDĂ, ZID, CLĂDIRE, POD, DRUM, MĂSLINE , fără etimon latin şi am “învăţat” APĂ, AER, SOARE, cu etimon latin, pentru elemente ale naturii, pe care nu le-au adus ostaşii lui, spre deosebire de LEGIUNI, COHORTE cu CENTURIONI, CASTRE, URBE, MUNICIPIUM, VICUS, ARENE, făcute de ei, la noi, dar absente în româna colocvială.

Aspectul contravine unei logici elementare.

Latina românilor, cu APĂ, AER, SOARE, ELEMENTE ALE NATURII, etc, este mai veche decât Roma însăşi.

Românescul SUTĂ este atestat în sanscrită cu 1000 de ani înainte de latinescul roman CENTUM (SEnTUm), ca şi latinul românesc SOARE, înainte de latinescul Romei SOL, -lis.

Schimbarea lui P în C duce nu numai de la românescul NOAPTE la indo-europeanul “primar” “NACTA”, dar şi de la românescul latin APA la latinescul Romei “ACUA”, de la românescul latin PATRU la latinescul Romei “CATRO”, precum şi la rusescul CETÂRE.

Românii de rând nu ştiu că prima agricultură europeană, prima ceramică (după glaciaţiunea Wűrm), prima ceramică pictată, prima reţea de apă şi canalizare, primele oraşe sistematizate şi prima scriere, au apărut în „România”.

Ei nu ştiu nimica despre strămoşii lor Masa-Geţi ori Sciţi şi nici că strămoşii lor Iler-Geţi, Indi-Geţi şi Apii, au existat în Spania, înainte ca romanii să fi pus vreodată piciorul în Peninsula Iberică.

Român este acela care îşi are originea în România şi vorbeşte româna, ca limbă maternă, indiferent sub ce nume este cunoscut.

Plecând de la “amănunte” de genul acestora, împreună cu studiul lexical a peste patru mii de cuvinte primare din fondul colocvial românesc, comparate cu peste 10 limbi de circulatie curentă, dimpreună cu descoperirea a 2000 de cuvinte arhaice româneşti, 1000 cu etimon latin, 350 cu etimon bulgaro-slav, 175 turco-maghiare, 200 cu etimoane diverse, 200 cu etimon necunoscut sau albanez, vorbite azi de urmaşii masageţilor în Punjabi, se poate înţelege de ce Româna a fost prima limbă a Europei Vechi.

Dr. Lucian Iosif Cueşdean

Acest articol a fost publicat în Istorie, Lingvistică, Lucian Iosif Cueşdean și etichetat , . Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

48 de răspunsuri la Româna, limba vechii Europe

 1. Român zice:

  Eu credeam că în România s-a produs și Marele Potop,dl. doctor în științe medicale. Să vă fie rușine de necunoștința românilor în general sau de aprecierea nostalgicilor comuniști. În articolul dvs înșirați o lungă listă de cuvinte care merge pe metoda complementarității, dar nu este prezentă nici o sursă bibliografică credibilă. Apropo, mai aruncați câte un ochi și prin alte țări de mâna 2 din Europa, fiecare și-a creată o geneză multimilenară, dvs întregiți acest trend cu niște exemple puerile care sunt senzaționale pentru marea masă. Cum dumnezeu să fi român de peste 10000 ani, aproape că neanderthalienii erau și ei român. Eu înteleg că sunteți pasionat de lingvistică, dar acolo trebuie să rămâne scrierile dvs, la nivel de pasiune. Prin scrierile dvs formați opinii găunoase și distorsionate, exact ca și un lăcătuș care ar răscoli teorii în medicină fără ca acesta să nu o fi studiat ci numai așa din auzite. Teoriile dvs sunt ca și cele ale unui drujbar care pretinde că în urma a 20 de ani studii făcute pe drujbă poate să efectueze operații pe creier..

 2. hangeonos zice:

  Scrisoare deschisă adresată Preşedintelui Academiei Române.
  Domnule Preşedinte,
  Subsemnatul Dr. Cueşdean am onoarea să prezint Academiei Române spre omologare o lucrare ştiinţifică bazată pe o bogată bibliografie şi pe o amplă cercetare empirică personală, ce arată că fiecare cuvânt este rodul unei activităţi intelectuale şi că limba decimilenară a rumânilor este opera neamului românesc.
  Vă rog deci să constataţi, în cărţile LIMBA RUMÂNILOR NU SE TRAGE DE LA ROMA şi ISTORIA ANTICĂ a NEAMULUI ROMÂNESC, Ed. Solif, Bucureşti, că suntem altfel decât restul Europei, fiind urmaşii direcţi ai unui popor decimilenar de agricultori sedentari din Bazinul Hidrografic al Dunării de Jos, în timp ce ceilalţi sunt urmaşii unor triburi de nomazi, emigrate din preistorie de aici, noi având un sistem de compunere a noţiunilor, cu sunetele naturii ca semn lingvistic, în timp ce ceilalţi au doar etimologii străine, pe principiul arbitrariului semnului lingvistic al lui Ferdinand de Saussure , să observaţi că toţi europenii au venit de undeva, spre deosebire de rumâni, prezenţi aici de 42.000 de ani, agricultori sedentari de 10.000 de ani şi de asemenea să constataţi că ROMÂNA ESTE FĂURITĂ DE MORFEMELE STEM DIN RĂDĂCINI GETICE, cuvintele ei fiind o sumă de frânturi de vorbe româneşti descriind noţiunile, logic, metaforic, fiecare frântură fiind tot românească, nu străină, pe lângă faptul că, în timp ce Roma era abia un punct pe hartă, neamul geţilor vorbitori de dialecte rumâneşti era cel mai mare popor, întins de la Gibraltar până în Punjabi, rumânii paleolatini putându-se demarca lingvistic de fraţii lor gemeni romani, abia în India, unde Imperiul Roman nu a ajuns niciodată.
  Cu deosebit respect,
  medic primar al Clinicii Medicale Colţea din Bucureşti,
  Dr. Lucian Iosif Cueşdean, doctor în ştiinţe Medicale.

 3. hangeonos zice:

  Scrisoare deschisă către Institutul de Psihologie.
  Domnule Academician,
  Subsemnatul Dr. Cueşdean am onoarea să vă prezint spre omologare o lucrare ştiinţifică bazată pe o bogată bibliografie şi pe o amplă cercetare empirică personală, ce arată că fiecare cuvânt este rodul unei activităţi intelectuale, că limba decimilenară a rumânilor este opera neamului românesc şi nu o clonă a latinei Imperiului Roman, concept eronat ce ne poate induce din fragedă copilărie un complex de inferioritate, prin faptul că ni se sugerează a fi odraslele unui neam străin de teritoriul României, o corcitură romano-daco-slavo-turcă, un neam de nulităţi ce nu a produs niciodată nimic, nici măcar cuvintele proprii, neam de nevolnici bastarzi adus pe lume de mame violate de toţi cotropitorii ce ne-ar fi alcătuit vocabularul. Oricine a produs vreodată ceva a numit acel ceva în limba neamului său. N-ai cuvinte nu exişti, n-ai existat niciodată şi nici nu ai fost în stare să produci vreodată ceva.
  Vă rog deci să constataţi, în cărţile LIMBA RUMÂNILOR NU SE TRAGE DE LA ROMA şi ISTORIA ANTICĂ a NEAMULUI ROMÂNESC, Ed. Solif, Bucureşti, că suntem altfel decât restul Europei, fiind urmaşii direcţi ai unui popor decimilenar de agricultori sedentari din Bazinul Hidrografic al Dunării de Jos, în timp ce ceilalţi sunt urmaşii unor triburi de nomazi, emigrate din preistorie de aici, noi având un sistem de compunere a noţiunilor, cu sunetele naturii ca semn lingvistic, în timp ce ceilalţi au doar etimologii străine, pe principiul arbitrariului semnului lingvistic al lui Ferdinand de Saussure , să observaţi că toţi europenii au venit de undeva, spre deosebire de rumâni, prezenţi aici de 42.000 de ani, agricultori sedentari de 10.000 de ani şi de asemenea să constataţi că ROMÂNA ESTE FĂURITĂ DE MORFEMELE STEM DIN RĂDĂCINI GETICE, cuvintele ei fiind o sumă de frânturi de vorbe româneşti descriind noţiunile, logic, metaforic, fiecare frântură fiind tot românească, nu străină, pe lângă faptul că, în timp ce Roma era abia un punct pe hartă, neamul geţilor vorbitori de dialecte rumâneşti era cel mai mare popor, întins de la Gibraltar până în Punjabi, rumânii paleolatini putându-se demarca lingvistic de fraţii lor gemeni romani, abia în India, unde Imperiul Roman nu a ajuns niciodată.
  Cu deosebit respect,
  medic primar al Clinicii Medicale Colţea din Bucureşti,
  Dr. Lucian Iosif Cueşdean, doctor în ştiinţe Medicale.

 4. hangeonos zice:

  Scrisoare deschisă către Institutul de Lingvistică.
  Stimate domnule Academician Marius Sala,
  Vă mulţumesc pentru “cele mai bune gânduri” transmise ca răspuns la solicitarea mea de a conferenţia în cadrul Academiei Române, deşi văd că el este negativ.
  Motivele refuzului fiind numai de natură ştiinţifică, cu toată deferenţa
  ce se cuvine, vă rog din nou să primiţi cererea mea, socotind că
  am urmat întocmai preţioasele dumneavoastră sugestii indicate cu amabilitate în urma parcurgerii lucrărilor mele de debut.
  Deoarece tema cercetării întitulată Limba rumânilor nu se trage de la Roma vizează fiinţa naţională a României, vă rog cu tot respectul să vă aplecaţi cu răbdare asupra ei, să treceţi peste aspectele neobişnuite de
  abordare lingvistică şi să o omologaţi în studiul fondului lexical ancestral românesc.
  Pentru acelaşi motiv prezint Academiei Române spre omologare, la Institutul de istorie şi la Institutul de Psihologie, această lucrare ştiinţifică bazată pe o bogată bibliografie şi pe o amplă cercetare empirică personală, ce arată că fiecare cuvânt este rodul unei activităţi intelectuale şi că limba decimilenară a rumânilor este opera neamului românesc.
  Vă rog deci să constataţi, în cărţile LIMBA RUMÂNILOR NU SE TRAGE DE LA ROMA şi ISTORIA ANTICĂ a NEAMULUI ROMÂNESC, Ed. Solif, Bucureşti, că suntem altfel decât restul Europei, fiind urmaşii direcţi ai unui popor decimilenar de agricultori sedentari din Bazinul Hidrografic al Dunării de Jos, în timp ce ceilalţi sunt urmaşii unor triburi de nomazi, emigrate din preistorie de aici, noi având un sistem de compunere a noţiunilor, cu sunetele naturii ca semn lingvistic, în timp ce ceilalţi au doar etimologii străine, pe principiul arbitrariului semnului lingvistic al lui Ferdinand de Saussure , să observaţi că toţi europenii au venit de undeva, spre deosebire de rumâni, prezenţi aici de 42.000 de ani, agricultori sedentari de 10.000 de ani şi de asemenea să constataţi că ROMÂNA ESTE FĂURITĂ DE MORFEMELE STEM DIN RĂDĂCINI GETICE, cuvintele ei fiind o sumă de frânturi de vorbe româneşti descriind noţiunile, logic, metaforic, fiecare frântură fiind tot românească, nu străină, pe lângă faptul că, în timp ce Roma era abia un punct pe hartă, neamul geţilor vorbitori de dialecte rumâneşti era cel mai mare popor, întins de la Gibraltar până în Punjabi, rumânii paleolatini putându-se demarca lingvistic de fraţii lor gemeni romani, abia în India, unde Imperiul Roman nu a ajuns niciodată.
  Cu deosebit respect,
  medic primar al Clinicii Medicale Colţea din Bucureşti,
  Dr. Lucian Iosif Cueşdean, doctor în ştiinţe Medicale.

 5. hangeonos zice:

  Scrisoare deschisă către Institutul de Istorie.
  Domnule Academician,
  Subsemnatul Dr. Cueşdean am onoarea să prezint Academiei Române spre omologare o lucrare ştiinţifică bazată pe o bogată bibliografie şi pe o amplă cercetare empirică personală, ce arată că fiecare cuvânt este rodul unei activităţi intelectuale şi că limba decimilenară a rumânilor este opera neamului românesc.
  Vă rog deci să constataţi, în cărţile LIMBA RUMÂNILOR NU SE TRAGE DE LA ROMA şi ISTORIA ANTICĂ a NEAMULUI ROMÂNESC, Ed. Solif, Bucureşti, că suntem altfel decât restul Europei, fiind urmaşii direcţi ai unui popor decimilenar de agricultori sedentari din Bazinul Hidrografic al Dunării de Jos, în timp ce ceilalţi sunt urmaşii unor triburi de nomazi, emigrate din preistorie de aici, noi având un sistem de compunere a noţiunilor, cu sunetele naturii ca semn lingvistic, în timp ce ceilalţi au doar etimologii străine, pe principiul arbitrariului semnului lingvistic al lui Ferdinand de Saussure , să observaţi că toţi europenii au venit de undeva, spre deosebire de rumâni, prezenţi aici de 42.000 de ani, agricultori sedentari de 10.000 de ani şi de asemenea să constataţi că ROMÂNA ESTE FĂURITĂ DE MORFEMELE STEM DIN RĂDĂCINI GETICE, cuvintele ei fiind o sumă de frânturi de vorbe româneşti descriind noţiunile, logic, metaforic, fiecare frântură fiind tot românească, nu străină, pe lângă faptul că, în timp ce Roma era abia un punct pe hartă, neamul geţilor vorbitori de dialecte rumâneşti era cel mai mare popor, întins de la Gibraltar până în Punjabi, rumânii paleolatini putându-se demarca lingvistic de fraţii lor gemeni romani, abia în India, unde Imperiul Roman nu a ajuns niciodată.
  Nimeni nu a mai scris o Istorie antică a neamului românesc, pentru că abia cuceririle recente ale ştiinţei au permis acest lucru.
  Abia de curând au fost găsite în Peştera cu oase din Banat, rămăşiţele primului om din lume de tip contemporan, de 42.000 de ani.
  Abia de curând au fost descoperite faimoasele civilizaţii de agricultori sedentari de pe teritoriul nostru, care au culminat cu cea din Cultura Ariuşd-Cucuteni-Tripolia, de acum 7000 de ani, prima formă de urbanism din Europa şi abia anul acesta s-a descoperit faptul că geţii vorbeau o latină românească şi o slavonă românească, înainte de a exista Roma şi migraţia slavilor.
  Abia de curând s-a constatat că România este spaţiul de antropogeneză europeană, inima vechii civilizaţii europene si că românii au o limbă ancestrală, din neolitic, „rumâna onomatopeică”, cea care a generat Limbajul metaforic logic al morfemelor stem, un tipar specific, descifrabil in vorbirea curentă a românilor, care ne arată că vorbele noastre sunt compuse tot din frânturi de cuvinte româneşti şi nu din etimoane străine.
  Acest fapt ne dă dreptul de a ne defini ca neam românesc cei care suntem de origine din teritoriul Bazinului hidrografic al Dunării de Jos şi vorbim, cu dialectele ei cu tot, o limbă maternă română, indiferent de ce nume ne-au fost atribuite, ne atribuim sau ni s-au atribuit.
  Românii sunt atestati ca geţi înaintea romanilor.
  RESPUBLICA ROMANA a apărut în 509 BC şi GEŢII îi înfruntau pe perşii lui Darius I în 513 BC.
  Roma era etruscă înainte de 509 BC.
  Când Roma apărea ca un punct minuscul pe hartă, Europa era împânzită de românii preromani, recte de geţii vorbitori de dialecte ale românei contemporane, de la Gibraltar, ca iler-geţi şi indi-geţi, până in Siberia, ca indi-geţi ce i-au dat numele Indiei şi ca massageţi în Pungiabul indian, identificaţi ca Geţii cei Mari în limba pahalavi, inclusiv în latină, unde MAS=mare, masiv, lăsând numeroase toponime în româneşte, precum La HORE, DELI, GAIA, DACCA, IASC, ZOB, BAN, BĂLAN, MULTAN, CAR ACI, CĂLCATA, GÂLGÂITBALTISTAN, etc, cel puţin 400 de cuvinte româneşti scrise în sanscrita vedică şi 2000 de lexeme româneşti vorbite azi în limba punjabi contemporană, dintre care 1154 “de etimon latin”.
  Abia pe traseul din România până în Punjabi ne putem deosebi de fraţii noştri gemeni romani, pentru că ei nu au ajuns decât până în Armenia şi niciodată până în India.
  Fondul slavon din limba română nu aparţine slavilor din nordul Carpaţilor , ci este limba “bisericească”, liturgică a geţilor, dacilor, lui Za MOL zis, căruia slavii i se MOL-it-se-a (i se roagă).
  Slavona a fost atestată doar în limba română şi în sudul Dunării, de unde a fost transmisă în estul şi nordul teritoriului României după secolul al IX-lea, la creştinarea pravoslavnicilor nordici de către bizantini.
  “Româna” în copie, vorbită azi în Punjabul din India si Pakistan, conţine 200 de cuvinte exclusiv româneşti pe lângă cele 1800 lexeme numai româneşti, dar intrate şi în limba celorlalţi indo-europeni, dovedind că românii geţi sunt cuceritorii europeni ai Indiei si Pakistanului.
  Conceptul oficial privind originea poporului român se întemeiază pe:
  1.-ideea că RUMÂN=ROMAN IMPERIAL şi
  2.-pe idea că DACII şi-au abandonat limba şi fiinţa naţională în urma unei ocupaţii romane parţiale de 165 de ani.
  Ambele ipoteze sunt pure speculaţii.
  La cercetarea în masa de români, cu ocazia întocmirii primului nostru dicţionar complet, de la A la Z, în 1931, înţelesul declarat pentru cuvântul RUMÂN este cel de ţăran, deci de om al ŢĂRII, om al locului, pământean, bărbat, soţ, nu cel de cetăţean al Romei, o pură fantezie a unor indivizi.
  Nu există niciun argument în temeiul căruia să se poată afirma că ŢĂRANUL, omul ŢĂRII nu se numea tot RUMÂN şi înainte de Imperiul Roman.
  Nu se poate demonstra vreo dificultate a dacilor de a pronunţa ROMAN ce să-i fi obligat la varianta RUMÂN, atunci când se refereau la cetăţeanul imperiului.
  Nimeni nu a mai numit pe romani rumâni.
  Rumâni au fost numiţi doar vorbitorii de limbă românească.
  Nu avem niciun argument pe baza căruia să facem teribila afirmaţie că dacii şi-au abandonat limba şi fiinţa naţională.
  Istoria antică a neamului românesc are menirea de a le documenta românilor faptul că ei nu sunt nişte venetici, un neam de nevolnici corciţi cu toată lumea, rodul unor mame violate de către toţi cotropitorii ce ne-ar fi întocmit întreg vocabularul, concept denigrator ce induce un complex de inferioritate şcolarilor, ci descendenţii direcţi ai celor care au construit prima civilizaţie europeană, Cultura Danubiană a Dunării de Jos, teritoriu în care fluviul cu afluenţii săi a fost o magistrală pentru un popor unic cu o limbă rumână unică, din care a regenerat întreaga Europă, inclusiv romanii, după ultima glaciaţiune.
  Iniţial latina a intrat în Peninsula Italică, dusă acolo de la noi.
  Arheologia dovedeşte că Ginta latină, populaţia Cizmei italice, s-a născut în Poporul get de pe Dunărea de Mijloc, ce începe din Banat.
  Mie îmi revine doar rolul de a face legătura dintre etimologia ancestrală românească şi istoria pe care au scris-o cei pe care i-am citat în bibliografie, cu trimitere la fiecare pagină citată, în cartea Marea enigmă a românilor antici, a cărui text este reluat, cuprins dimpreună cu bibliografia, în Istoria antică a neamului românesc, fără a mai face aici trimiterile respective, pentru fluidificarea lecturii.
  Cu deosebit respect,
  medic primar al Clinicii Medicale Colţea din Bucureşti,
  Dr. Lucian Iosif Cueşdean, doctor în ştiinţe Medicale.

 6. Secui zice:

  Domnul Varga Csaba din ungaria spune aceasi lucru despre limba maghiara :). Nici el nu are dreptate, nici domnu Lucian nu are. Aici se poate citi teoria lui: http://www.nostraticlanguage.info

 7. Texas zice:

  The Romanian word “colac” means a twisted pretzel, usually made from two ropes of dough. The verb “a incolaci” means to wrap around, to twist, to coil. The word “coil” in English has derived from our pretzel.

  The Romanian word “rasarit” has the English equivalent “dawn” and it literally means “re-jumping” (of the sun in the sky) in Romanian. The English word “rise” derives from this word.

  Cu stima.

 8. Pingback: A revenit manipularea porcină « Ionel băiat bun

 9. Pingback: Nicolae Densuşianu « Ramania Dacia România

 10. Pingback: “Strigă istoria sub noi, oameni buni!” « Ionel băiat bun

 11. Pingback: Colinde « Ionel băiat bun

 12. Pingback: Ceva bancuri « Omnia mea mecum porto

 13. Alex Imreh zice:

  Toata stima Domnule Cuesdean pt ceea ce faceti.
  Sint curios cum comentati cartea lui Petre Morar. Presupun ca pt dvs e mai interesanta a doua sa carte, Dacia Ariana – Leaganul Limbii Evanghelice. Am citit ambele carti pe hirtie, presupun ca sint ok copiile electronice de pe scridb.
  O puteti descarca de pe scridb http://www.scribd.com/doc/35161647/Dacia-Ariana
  sau din biblioteca mea virtuala – http://cid-5e2880b3971806f6.office.live.com/browse.aspx/My%20Books?uc=1

 14. Mii de scuze, dar deşi am recitit de multe ori nu am observat a-ţi în loc de aţi.
  Mulţumesc că mi-aţi atras atenţia.
  Eu nu m-am intitulat lingvist niciodată şi nu abordez în acest domeniu decât originea cuvintelor, cu implicarea lor în istoria românilor.
  Tonul dumneavoastră l-am apreciat ca fiind ironic.

 15. Atenţie, Domnule Nico, ştiinţa e ştiinţă şi politica e politică, nu trebuiesc amestecate.
  Conceptul actual în lingvistica şi istoria românilor este tocmai rezultatul implicării nefaste a politicii în aceste domenii.

 16. Nico zice:

  Felicitari pentru articol si pentru blog!

  Sase carti de memorie identitara romaneasca:

  EMINESCU SECRETUL POLITIC

  ECONOMISTUL MIHAI EMINESCU

  HOLOCAUSTUL. MISCAREA LEGIONARA

  CORNELIU ZELEA CODREANU SI ION ANTONESCU

  LEGIONARII MOTA SI MARIN

  NICOLAE IORGA SECRET
  http://www.scribd.com/NICOLAE-IORGA-SECRET-Radu-Mihai-Crisan/d/29241207

  Aceste carti sint publicate cu CopyLIBER (au copierea, traducerea, difuzarea neingradite si gratuite).

  Daca aveti html-ul dezactivat: cu PASTE asezati link-ul in browser si, apoi, apasati ENTER.

 17. Dacă lumea actuală nu consideră impotant să-ţi cunoşti trecutul istoric, să o facem din pură curiozitate!
  După peste zece ani de studiu zilnic am finalizat cartea Romanian, the first language of Europe, observând că oficalii români nu sunt interesaţi nici cu spatele de cartea Româna,limba vechii Europe.
  Există argumente solide în sprijinul acestei teme ce nu pot fi evaluate corect fără a citi cu atenţie textul de aproximativ 200 de pagini, în română şi în engleză, plus tabelele cu 2000 de cuvinte arhaice româneşti duse de geţi în Punjabi, India, 1000 având etimon latin, cuprinse în cartea: Senzaţional! Suntem români de peste 2500 de ani.
  În indo-europeană sau sanscrită există doar forma românească a latinei; AQUA, SOL, CENTUM lipsesc.
  APĂ, SUARE, SUTĂ există fără putinţă de tăgadă.
  Geţii vorbeau tot atât de latineşte ca şi noi, în ciuda argumentelor neogramarienilor.
  Geţii Vechii civilizaţii danubiene sunt cei care au intrat în India, ca “indo-europeni” şi tot ei au intrat în cizma italică cu limba lor “latină” cu tot, fasonată apoi de către poeţii Romei.
  Latinitatea limbii române este mai veche decât Roma cu 1000 de ani, pentru că sanscrita conţine cuvintele originale româneşti.
  “Slavonitatea” limbii române este mai veche decât apariţia oricăror slavi, pentru că sanscrita conţine cuvintele originale româneşti ale aşa zisului “fond slavon”.
  Indo-europeana este limba geţilor emigraţi în India, din Civilizaţia Dunării de Jos.
  Lumea vorbea şi în neolitic, desigur cu un bogat fond onomatopeic.
  Româna Onomatopeică este mai veche de neolitic, pentru că „România” este un spaţiu de antropogeneză europeană, cu schelete vechi de 42.000 de ani şi depozitara întregului fond genetic european de dinainte de ultima glaciaţiune, de vreme ce splendida civilizaţie occidentală, din Pirinei plus Grimaldi, din cursul ei, a dispărut fără urme în contemporaneitate.
  Curios că unii români nu cred ceea ce eu demonstrez, asa cum “ardeleanul nu crede” că o girafă poate avea un gât aşa de lung.
  Eu sunt tot ardelean, născut la Ruşii-Munţi (de fapt Râu şi Munţi).
  Am constatat că avem o părere greşită despre strămoşii noştri, socotiţi incapabili să reţină nişte cuvinte simple ca apă, soare, pământ, oaie, cioban, grâu, vacă, bou, cal şi ca atare am scris cărţile pe care vreau să vi le prezint.
  Geţii erau elita tracilor, pentru că ei erau cei mai bravi şi mai drepţi dintre traci, după Herodot.
  Geţii cei Mari, adică massageţii cum scrie în Wikipedia, aveau 2000 de cuvinte româneşti, dintre care 1000 de etimon latin şi 350 de etimon bulgaro-slav fără să fi întâlnit niciun roman sau slav, deoarece au plecat din „România” în urmă cu peste 2500 de ani.
  Dacii erau geţi.
  Citţi cartea Suntem români de peste 2500 de ani, de Dr.Lucian Iosif Cueşdean, Ed.Solif,Buc

 18. hangeonos zice:

  Asta nu poate fi o regulă, dar într-o măsură e adevărat ce spui tu.
  Lămâie? din ce cauză? 🙂
  Te-ai lămurit cum e cu exemplele astea de cuvinte vădit peiorative? 🙂

  Ionel

 19. Eulalia zice:

  ok… Ionele…
  Eu susțineam puțintel altceva…

  Naționalismul și simțirea românească … pute pentru nasurile unora –unora dintre noi! cum ar fi un Patapievici și nu numai–, indiferent cât de școliți ar fi, sau, poate tocmai de aceea.

  Românii sunt snobi de la opincă la vlădică!
  Orice român cade pe spate când are de-a face cu un străin… orice produs, de orice natură, dacă nu e românesc e dorit, invidiat… e apreciat c-ar fi net superior omologului autohton…
  Orice român, oricât de meritoriu ar fi… câștigă în ochii conaționalilor, inclusiv al vecinilor,
  numai după ce e recunosct „afară“…

  Și… gata… am nevoie de niște lămâie…

 20. hangeonos zice:

  Astea sunt doar parte dintre cauze, mai sunt unele greu de observat de către omul normal.
  Nu putem să spunem că toţi românii sunt snobi, nu, este mult mai mult decât atât, este vorba de „pupincurismul” celor ce au funcţii.
  Cine sunt destinatarii? străinii, evrei, occidentali, americani.
  Exact, pute pentru nasul acestor străini, care se tem de noi, care vor ca românii să nu afle adevărul despre istoria lor.
  Şi încă un aspect, aceşti termeni oarecum denaturaţi de la înţelesul lor real, de protocronism, naţionalism, xenofob, reacţionar, anti-semit, au fost introduşi cu scopul clar de a-i face pe oameni să le fie ruşine de străbunii lor, de istoria lor, să le fie ruşine pentru iubirea de naţie, etc.
  De exemplul termenul reacţionar atribuit lui Eminescu, a suferit o denaturare voită de la legile fizicii şi gramaticii. Reacţiunea este un lucru natural oricărui corp şi fiinţă, numai cei morţi nu pot reacţiona. Aşa îl vroiau pe Eminescu? Pe Eminescu l-au omorât, aşa vor să facă şi cu românii?
  Cât despre termenul semit, îî vizează pe evrei şi arabi, aşă că cei mai mari anti-semiţi sunt evreii! 🙂
  Naţionalismul este iarăşi un lucru destul de normal, specific oamenilor, vor să ne facă să credem că este o ruşine să-ţi iubeşti ţara!
  Să-ţi ofer un exemplu de cuvânt peiorativ: pe dex xenofob „(Persoană) care manifestă ură față de persoane de altă naționalitate sau față de alte popoare.”
  Realitatea e alta, după cum spune Dr. Radu Mihai Crişan, „xenofobia: frică faţă de străini – înţeleşi ca persoane (inclusiv colective: neamuri) -, iar nicidecum de ură împotriva lor. Obârşie: xeno – străin şi phobos – frică.”
  Ai auzit de fobii? Cum de la fobie s-a ajuns la ură?

  Ionel

 21. Eulalia zice:

  am senzația că acest termen ți se pare peiorativ… ceea ce e fals…

  PROTOCRONÍSM s. n. curent de idei care urmărește să pună în valoare anticipările creatoare pe plan universal în domeniul culturii și civilizației, pe care orice popor le poate revendica; protocronie.

  Știu de toate cele amintite… de ce au fost ignorate?
  Pentru că românul este snob „by default“ și se pare că nu avem istorici de calitate reală…

  Naționalismul și simțirea românească … pute pentru nasurile unora, indiferent cât de școliți ar fi, sau, poate tocmai de aceea…

 22. hangeonos zice:

  Şi prin această etichetă de protocronişti pe care o atribuiţi unor oameni ce îşi dedică viaţa ţării lor, susţineţi asta!
  Spun-le domnilor academicieni, de plăcuţele de la Tărtăria, despre cărţile Marijei Gimbutas referitoare la „Vechea Europă” despre tăbliţele de lemn cerat de la Roşia Montană.
  Tăbliţile de plumb de la Sinaia de ce nu au fost cercetate pentru a se dovedi că sunt false, de ce nişte vestigii istorice de maximă importanţă au fost lăsate să zacă în beciuri, fără măcar a fi înscrise oficial?

 23. Eulalia zice:

  cine spune că e inatacabila?

 24. Eulalia zice:

  na că … s-a-ntâmplat să greșesc 😆

 25. Eulalia zice:

  Petrică fără gât l-a pus pe Isărescu să semneze legea!… parcă așa s-n-ntâmplat!

 26. hangeonos zice:

  Aşa este, Român este un cuvânt artificial creat, cel adevărat este rumân ce este atestat încă din antichitate.
  Nu, asta cu romii nu a fost treaba lui Ceauşescu şi nici folosirea formei de român în loc de cea originală de rumân.
  Cum bine spunea Mircea Badea, cuvântul rom „căpuşează” pe cel de român. Acest pas, de la ţigan la rom, îl datorăm jidanului bolşevic Petre Roman. Să-i mulţumim pentru faptul că toată Europa priveşte poporul român ca pe unul de ţigani. Probabil acesta a fost şi scopului acestuia.

  Dacă acesta este protocronism, teoriile făra nici un suport logic conform căreia dacii şi-au lepădat limba, teoriile conform cărora femeile dace au străbătut distanţe de sute de kilometri din teritoriile neocupate de armata romană doar pentru a se culca cu cei ce i-au cucerit pe fraţii lor, etc., ce sunt?

  Istoria, ca orice ştiinţă, se poate modifica oricând pe baza noilor teorii şi descoperiri; atunci aceasta istorie ce se învaţă în şcoli de ce este inatacabilă?

  Ionel

 27. Eulalia zice:

  Am citat din postul dvs:
  „Pe copiile cuvântului noapte nu veţi putea grefa niciun fel de concept al noţiunii de noapte, oricâtă fantezie a-ţi pune la bătaie.“
  Evident, accept din start că e o scăpare de tastare, de-asta v-am și întrebat – retoric și nu ironic – dacă nu vă citiți textele…
  Eu n-am fost ironică, în schimb dvs. ați fost sarcastic 😉
  Vă urez succes, nu doar de public, în susținerea demonstrațiilor protocronismului lingvistic românesc…

  O mică observație (nu are legătură cu prezentul post):
  în engleză, familia de cuvinte cu rădăcina „Roman“ cu referire la Român-România-românesc s-a ortografiat inițial „Ruman“ (ca și în spaniolă)… iar schimbarea lui „u“ în „o“ a fost politică, impusă pe cale diplomatică, de N. Ceaușescu (cam tot atunci – anii ’70 – când s-a decis folosirea lui „â“ în românește, la tot ce ține de această familie de cuvinte). Am dubii că a fost bine sfătuit, la vremea respectivă, gândindu-ne la „romii“ de azi…

 28. Dr.Lucian Iosif Cueşdean zice:

  Stimată Eulalia.Nu toată lumea se ridică la nivelul cunoştinţelor dumneavostră de lingvistică.Mă depăşeşte subtilitatea întrebării dumneavostră şi nu am înţeles ironia pe care simt că vreţi să mi-o adresaţi.

 29. Eulalia zice:

  dle Cueșdean,
  nu vă citiți textele?
  Ce lingvist serios lasă „oricâtă fantezie a-ţi pune la bătaie…“???

 30. Dr.Lucian Iosif Cueşdean zice:

  Za MOL zis este mare, e MUL-tul, e infinitul, e TOT, e VEŞNICIA=VIŞNU, adică trecutul, prezentul şi viitorul.

 31. Dr.Lucian Iosif Cueşdean zice:

  Iată un fragment din cartea Marea enigmă a românilor antici.
  La Căscioarele, după Marija Gimbutas şi Preda Constantin, există o clădire de chirpici, în suprafaţă de 72 de metri, al cărei pereţi tencuiţi cu un mortar extrem de rezistent au supravieţuit 7000 de ani, vopsiţi în ocru cu spirale şi alte desene serpentiforme.
  Pe peretele din spre vest exită o teracotă rotundă, destul de mare, pe care sunt pictaţi doi şerpi, unul în ocru şi unul în verde, ce pleacă din centru, în sens opus, precum simbolul de pe steagul corean, ce semnifică + ∞ – sau yng şi yang.
  Reţine atenţia o coloană de interior, din ceramică, goală pe dinăuntru, de 2, 3 metri înălţime, cu un diametru de 0,5 metri lăţime, acoperită cu spirale de benzi în serpentină, de culoare ocru, pe un fond bej, deschis.
  Benzile în ocru, continui din bază spre capitel, descriu, din orice parte am privi, câte 3 de S (Sfânt, Soare şi Zeu ?Z—Zamolxis?), care de sus până jos formează 7 cercuri de S, adică de SPIRALE verticale, ce, între ele, formează 7 cercuri albe, de triunghiuri unite prin vârf, două câte două, astfel încât din prima bază pleacă o linie în sus, după care se închide şi din a doua bază pleacă o linie în jos, care se închide, la fel, sugerând foarte clar + infinit – infinit, adică însăşi simbolul ∞, contemporan, derivat, iniţial, din două triunghiuri unite prin vârfuri, 7 fiind, posibil, simbolul celor şapte zile, „biblice”, ale creaţiei divine, biblice fiind însăşi triunghiurile unite prin vârfuri, care pot simboliza sufletul nemuritor, în cele două lumi şi alcătuiesc coloana brâncuşiană a infinitului, inclusiv Steaua lui David.
  Simbolul matematic ∞ şi noţiunea de infinit, apar ca INVENŢII româneşti, de acum 7000 de ani !
  Nu putem nega conceptul religios „Tu Divinitate MOL eşti infinită”, MUL-tă=MOL-to.
  Spirala în sine poate fi o formă a aceluiaşi concept: Divinitate=Bolta cerului înstelat, cu SPIRALA lactee =Cosmos=∞.
  MUL-t = ∞.
  ►◄ ≈ ∞ ≈ ₪=►◄►◄►◄►◄
  Coloana este reprodusă pe coperta cărţii.
  Calitatea ceramicii este excepţională de vreme ce a rezistat 7000 de ani la variaţiile de temperatură şi umezeală, fără a mai vorbi de calitatea coloranţilor şi a tehnicilor implicate.
  În aceeaşi încăpere mai există o coloană de aceleaşi dimensiuni şi din acelaşi material, pe care nu pare să figureze decât o schiţă de cap de pasăre, poate sugerând zborul sufletului pe lumea cealaltă, simbolul sfântului duh, contemporan.
  Lângă cele două coloane înalte mai erau 3 coloane scunde, fără alte elemente semnificative, decât cifra 3, a triunghiului şi a piramidei.
  Nici un semn de idolatrie.
  Un schelet uman a sugerat unora un sacrificiu uman, fără nici un temei. Putea să fie o persoană ucisă într-o luptă oarecare şi devorată de animale.
  Printre vasele de la Hârşova, atrage atenţia, unul de ceramică, în formă de cupă cu picior şi suport rotund de dimensiune adecvată, încrustat, precum modele asemănătoare contemporane din lemn, cu figuri geometrice, ca romburi şi triunghiuri unite prin vârfuri, care suprapuse alcătuiesc coloana infinitului a lui Constantin Brâncuşi.
  Vasele de ceramică au fost precedate de vase din lemn.
  Acelaşi model de romburi suprapuse prin vârfuri, echivalând cu două perechi de triunghiuri suprapuse, apare şi la Cuina Turcului pe un os de eqvideu, vechi de peste 12. 000 de ani.
  Spiralele de pe un vas precucutenian de la Isaia de lângă Iaşi, de acum 6500 de ani, apar aidoma pe scutul lui Decebal, de pe columnă, în scena sacrificiului său.
  Spirala în sine este tot un simbol al infinitului: ∞.
  Spirala putea fi un simbol religios, comparabil cu crucea creştină, veche de 1700 de ani ori cu crucea Sf. Andrei.
  Triunghiurile unite prin vârfuri se pot înscrie în acelaşi cortegiu de simboluri religioase, ajunse biblice, ca triunghi al creaţiei divine terestre, pământ, apă, cerul, ce se continuă, în lumea de apoi cu copia lui celestă, eternă, infinită, al doilea triunghi.
  Mişcarea de translaţie a celor două triunghiuri, poate duce la steaua lui David, cunoscută în Orientul Apropiat ori la romburile omniprezente în moschee ori covoarele româneşti.

 32. Şi pentru mine este o onoare să îl adaug pe domnul Cueşdean în blogroll. Munca şi valoarea domniei sale sunt într-adevăr de apreciat şi astfel de oameni fac cinste României. În plus, văd că dumnealui interacţionează cu mai multe edituri iar eu, care sunt în afara hotarelor ţării, caut o editură care să îmi editeze şi promoveze romanul istoric Blestemul Şarpelui în România. Cu respect şi consideraţie.

 33. hangeonos zice:

  Cu istoria noastră, a geto-dacilor, este ceva diferit. Pornind de la interzicerea de către biserica Imperiului Roman de apus a oricărei menţiuni despre daci şi despre Dacia şi până în zilele noastre sunt 1600 ani de minciună şi dezinformare în privinţa istoriei străbunilor noştri.
  Cineva se străduieşte şi reuşeşte să ascundă adevărata noastră istorie. Care ar fi motivul? probabil frica de această naţie, frica de aflarea adevărului istoric, frica de profeţii, cine ştie. . .
  Adevărul este că au dispărut subit sute de cărţi şi alte dovezi ce vorbeau despre adevărata noastră istorie.
  De fapt ce vor ei să ascundă? Vor să ascundă faptul că Pelasgii, străbunii tracilor şi a dacilor, sunt şi străbunii întregii umanităţi.
  Mai vor să ascundă că Europa s-a născut aici, în România, iar atunci, după cum spunea regretatul Andrei Vărtic „Europa era atât de tânără şi frumoasă cu unghiurile şi romburile ei. . ..”
  Da, acesta este adevărul, aici a început Europa să existe şi „Istoria s-a început la Mitoc” cum tot Andrei Vărtic spunea.

  Ionel

 34. sssfinxxx zice:

  dupa licenta o sa fac o prezentare a prezentului articol la mine pe blog dupa ce ma mai documentez si verific sursa 🙂

 35. sssfinxxx zice:

  reintorcandu-ne la istoria antica… aceste comentarii au fost mult mai elocvente decat articolul in sine si chiar am avut rabdare sa citesc tot

  interesant… chiar foarte

 36. sssfinxxx zice:

  o mare parte din istorie este un fals grosolan. pe vremea lui Carol de exemplu.. s-au importat la noi tiganii din toata Europa. una e omiti ceva.. si alta e sa prezinti neadevaruri. din pacate… istoria este scrisa de invingatori…

 37. hangeonos zice:

  Mai este şi cazul acelora ce au cărţi publicate, cărţi ce ating aceasta tema, fie ei istorici, arheologi etc., care nu îşi permit luxul de a recunoaşte că s-au înşelat.
  De altfel, nu prea există nimic logic la aceste teorii ce privesc, romanizarea, dispariţia dacilor nord-dunăreni, neexistenţa unui alfabet dacic, etc.

  Discutând cu unele persoane, chiar intelectuali, pe baza teoriilor de mai sus, reiese clar, cei mai mulţi nu concep ca istoria să fie modificată.
  Nu este istoria o ştiinţă vie? Nu poate fi istoria modificată pentru a fi în pas cu noile descoperiri, inclusiv ale ştiinţelor conexe ei, ce pot duce la o studiere multidisciplinară?

  Pe un forum străin se discuta posibilitatea ca româna să fie limba vechii Europe. Acel topic era introdus de un german ce vedea ca reală această posibilitate, asta după ce studiase cartea dumneavoastră.
  Partea mai „tare” sunt răspunsurile; am reţinut unul, postat de un britanic: „Până şi Dumnezeu ştie că româna nu este limba vechii Europe”
  Fără comentarii 🙂

  Câteva din ideiile de pe acel forum:
  Rudiger: „A lot of scientists, linguists, archaeologists, historians etc. are considering that 8,500 years ago, Romania was the heart of the old European civilization. The new archaeological discoveries from Tartaria, (Romania), showed up written plates older than the Sumerian ones. More and more researches and studies converged to the conclusion that the Europeans are originated in a single place, the lower Danube basin. Down there, at Schela and Cladova in Romania have been discovered proves of the first European agricultural activities which appear to be even older than 10,000 years.

  Aşa este, s-au dovedit a fi mai vechi de 10.000 mii de ani; atunci de ce susţin încă, unii savanţi vest europeni, ideia conform căreia aceşti oameni de pe valea Dunării sunt o migraţie din Asia Mică, respectiv Turcia?

  Out of 60 scientifically works which are covering this domain, 30 of them localize the primitive origins of the man-kind in Europe, where 24 of them are localizing this origin in the actual Romania, (Carpathian- Danubian area); 10 are indicating western Siberia, 5 Jutland and/or actual Germany room, 4 for Russia, 4 for some Asian territories, 1 for actual France area and all these recognisied despite against the huge pride of those nations.

  Jean Carpantier, Guido Manselli, Marco Merlini, Gordon Childe, Marija Gimbutas, Yannick Rialland, M. Riehmschneider, Louis de la Valle Poussin, Olaf Hoekman, John Mandis, William Schiller, Raymond Dart, Lucian Cuesdean, Sbierea, A. Deac, George Denis, Mattie M.E., N. Densuseanu, B.P. Hajdeu, P Bosch, W. Kocka, Vladimir Gheorghiev, H. Henchen, B.V. Gornung, V Melinger, E. Michelet, A. Mozinski, W. Porzig, A. Sahmanov, Hugo Schmidt, W. Tomaschek, F.N. Tretiacov are among the huge number of specialists which consider Romania the place of otehr Europeans origines and Romanian the oldest language in Europe, older even than Sanskrit.

  According to the researchers and scientists, the Latin comes from the old Romanian (or Thracian) and not vice versa. The so called „slave” words are in fact pure Romanian words. The so called vulgar Latin is in fact old Romanian, or Thracian language, according to the same sources…

  The arguments sustaining the theories from above are very numerous and I don’t want to go into them so deeply as long as the forum is and has to remain one languages dedicated, to.

  In the limits of the language, please allow me to present a list of just a few (out of thousands of words), which are very similar/ even identical in Romanian and Sanskrit:

  Romanian

  numerals : unu, doi, trei, patru, cinci, sase, sapte…100=suta

  Sanskrit

  numerals: unu, dvi, tri, ciatru, penci, sas, saptan…100 = satan

  then Romanian Sanskrit

  acasa acasha (at home)

  acu acu (now)

  lup lup ( wolf)

  a iubi (considered slave) iub (love)

  frate vrate (brother)

  camera camera (room)

  limba lamba (tongue)

  nepot napat (neffew)

  mandru mandra (proud)

  lupta lupta (fight)

  pandur pandur (infanterist)

  nevasta navasti (wife)

  prieten prietema (friend)

  pranz prans (lunch time)

  Ruman Ramana (Romanian)

  saptamana saptnahan (week)

  struguri strughuri (grapes)

  vale vale (valley)

  vadana vadana (widow)

  a zambi dzambaiami (to smile)

  umbra dumbra (shadow)

  om om (man-kind)

  dusman dusman (enemy)

  a invata invati (to study)

  a crapa crapaiami (to break something)

  naiba naiba (evil)

  apa apa (water) and not AQUA like in Latin. It looks like aqua came from apa and not the other way around…

  and so on for more than thousand situations…

  According to M. Gimbutas, the confusion Roman (Romanian as in original language) = Roman (ancient Rome citizen), is generated by the fact that Romans and Romanians have been the same nation, the same people. The Dacians/Thracians and Romans have been twins. The illiterate peasants called Romanians, Ruman and not Roman. Why do they call so? Because RU-MANI, RA-MANI, RO-MANI, API, APULI, DACI and MAN-DA , VAL-AH are all synonyms expressing the person from the river banc or from the river valley. APII could be found under the form of mez-APPI in the ancient Italy, under he same name as the APPULI Dacians. APU-GLIA, (or Glia in Romanian – Romanian land) can be found with this meaning only in Romanian (Glia= land)

  Apropo de glie, în Tunisia există mlaştina Sosuvlei; cred că există posibilitatea ca vlei să fie acelaşi cuvânt ce desemnează pământul( sub o formă sau alta), sinonim cu glie ori cu hlei (noroi), mlaştina fiind alcătuită din hlei/noroi/nămol. . .
  Oare sosuvlei să fie pământ sos/namol? 🙂 🙂

  Ah, trebuie să mai amintesc de existenţa în Tunisia a următoarelor toponime: Deva, Birsa, Cirta, Foggaras, etc. Dacă mai aduc în discuţie teoria getulilor sau a ga-ramanilor (ei îşi spun garamanti) ca fiind geţi, lucrurile se limpezesc; garamanti – populaţie berberă din nordul Africii.

  In the Southern side of Italian „booth” exists the first neolitical site of Italy and it is called MOL-feta. The name itself has Romanian names, according to Guido A. Manselli: MOL-tzam (popular Thank you), MUL-tumire (satisfaction), na-MOL (mud); MOL-dova (province and river in Romania, Za-MOL-xis, Dacian divinity. Manselli said that this archaeological sit is 7,000 years old and has a balcanic feature.

  Balcanic românesc. 🙂 🙂

  I came up with this topic just to hear decent opinions and not banalities like those of a few days ago when while surfing for a language forum, I read all kind of suburban interventions. This topic is for people whith brain only.

  As a German myself, I was pure and simple stunned by the childish commentaries regarding German Language given by some individuals, yesterday. I hope, I won’t generate anything like that today…”

  Şi rămâne doar cu speranţa. 🙂

  Linkul acelui subiect: http://www.antimoon.com/forum/t9520-0.htm

  Ps: Comentariile de pe acel forum privind posibilitatea ca româna să fie limba vechii Europe s-ar putea transforma într-un articol! 🙂

  Ionel

 38. hangeonos zice:

  Oficialii români, cei care ocupă catedre de istorie şi/sau filologie nu pot da înapoi, chiar dacă văd că teza romanizării tuturor dacilor pe care o susţin este perimată.Cei care ar îndrăzni şi-ar pierde posturile şi în conjunctura actuală riscă ridicolul ori etichete de protocronişti naţionalişti cu visuri faraonice, etc, în ciuda unor evidenţe, din ce în ce mai clare.
  Intelectualii cu profil ştiinţific percep însă foarte limpede valoarea unor argumente şi este de dorit ca să continue cercetările pentru a înlătura etichete nedemne la adresa românilor.

 39. hangeonos zice:

  Mulţumesc pentru aprecieri.

 40. hangeonos zice:

  Mulţumesc pentru vorbele frumoase.

 41. hangeonos zice:

  Îmi permit să răspund eu la acest comentariu pentru că eu am trimis pingurile.
  Indiferent de vârstă, sex, ocupaţie, naţionalitate, simpatie politică, etc. toţi românii ar trebui să fie interesaţi de studiile domnului Cueşdean, precum şi de alte opere ce scot la lumina adevărul în cazul istoriei noastre; istoria antică care se predă astăzi în şcolile din România este un fals grosolan.

  Ionel

 42. Pingback: Două lecţii « Gabriela Savitsky

 43. sssfinxxx zice:

  interesant articol insa nu vad legatura directa cu optiunea cuiva de a-si tatua ceva in franceza [trimiterea catre postarea mea- multumesc de pingback]

  o seara frumoasa si spor la scris

  🙂

 44. Maria Barbu zice:

  Trebuie sa recunosc ca de mult nu am mai avut asemenea exaltare intelectuala si nationala in acelasi timp. Felicitari si mult succes!

 45. Nea Costache zice:

  Va felicit pentru acest articol deosebit de interesant! Imi face placerea de a va adauga in blogroll-ul meu, alaturi de alti oameni minunati! Va urez mult succes in noua dv. activitate de blogger! O seara minunata!

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s